Nora a Jakub - fotografie

HÁJPARK

web_haj_001.jpg
 Projekt bol budovaný v dvoch etapách. V prvej boli dva bytové domy umiestnene okolo vzrastlích stromov.  Druhá etapa nahradila technický areál. Vzniknutý vnútroblok tvoria pôvodné a nové stromy, kvetinové záhony, trávnaté plochy, jazierko, námestie s lavičkami, ohnisko, materská škôlka, kaviareň, spoločenská sála a dve detské ihriská.  1.etapa: Katarína Jägrová a Drahan Petrovič  2.etapa:  GutGut  a Drahan Petrovič

Projekt bol budovaný v dvoch etapách. V prvej boli dva bytové domy umiestnene okolo vzrastlích stromov.

Druhá etapa nahradila technický areál. Vzniknutý vnútroblok tvoria pôvodné a nové stromy, kvetinové záhony, trávnaté plochy, jazierko, námestie s lavičkami, ohnisko, materská škôlka, kaviareň, spoločenská sála a dve detské ihriská.

1.etapa: Katarína Jägrová a Drahan Petrovič

2.etapa: GutGut a Drahan Petrovič

web_haj_003.jpg
web_haj_004.jpg
web_haj_005.jpg
web_haj_006.jpg
web_haj_007.jpg
web_haj_008.jpg
web_haj_010.jpg
web_haj_011.jpg
web_haj_013.jpg
web_haj_014.jpg
web_haj_015.jpg
web_haj_016.jpg
web_haj_017.jpg
web_haj_009.jpg
web_haj_018.jpg
web_haj_019.jpg
web_haj_020.jpg
web_haj_021.jpg
web_haj_022.jpg
web_haj_023.jpg
web_haj_024.JPG
web_haj_025.JPG
web_haj_026.JPG
web_haj_027.jpg